Silvia
Gallová, MCC

Koučka, mentorka, supervízorka, facilitátorka vzdelávania, konzultantka

Silvia Gallová je medzinárodne uznávanou odborníčkou na koučovanie a zakladateľkou Via Institute. Ako koučka je akreditovaná na úrovni Master (MCC) od International Coach Federation (ICF) a na úrovni Senior Practitioner od European Mentoring and Coaching Council (EMCC) a akreditovaná supervízorka (EMCC).

Okrem práce s individuálnymi klientmi pracuje Silvia Gallová ako tímová koučka, supervízorka, facilitátorka vzdelávania, mentorka a konzultantka. Vytvára všetky obsahy vzdelávacích programov vo Via Institute, je spoluautorka mentoringového výcviku v spoločnosti Coachingplus a autorka a lektorka dvojdňovky výcviku Druhej Spirály v partnerskej organizácii Akademie Libchavy v Českej republike. Tretí rok pôsobí ako supervízorka a hodnotiteľka frekventantov supervízneho výcviku v Coachingplus.

Jej prístup integruje transakčnú analýzu, mindfulness a prvky z biodynamickej (na telo orientovanej) psychoterapie. Pri práci s organizáciami využíva svoje znalosti z organizačnej transakčnej analýzy a zameriava sa na rozpoznanie nevedomých vzorcov v organizáciách a tímoch a na ich transformáciu na nové, efektívnejšie stratégie.

Silvia Gallová je uznávanou odborníčkou a spíkerkou na oblasť syndrómov spojených s nízkou sebahodnotou (burn-out syndróm, imposter syndróm a pod.) autentického leadershipu a psychologického bezpečia v tímoch a vo vzťahoch. Venuje sa aj osvete o vzácnom neurologickom ochorení s názvom myastenia gravis.

Vo svojej individuálnej praxi pracuje so širokou škálou klientov. Na otázku, či je viac biznis alebo life kouč, zvykne odpovedať, že pri práci s jednotlivcami takto deliaco nepremýšľa. Pracuje s klientami na ich témach, ktoré zvyknú zahrňať celé spektrum tém od výsostne biznis oblastí, cez vzťahové, až po hlboko súkromné témy.

V organizáciách sa špecializuje primárne na implementáciu koučovacích a mentoringových programov a na prácu s nevedomými vzorcami v systémoch. Jej školenia a prednášky vo firmách sú zamerané na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností.

Venuje sa aj oblasti koučovania profesionálnych vzťahov na pracovisku, ktoré využívajú klienti najmä v prípadoch, keď sa kľúčoví zamestnanci ocitnú v konfliktnej situácii, ktorá ohrozuje výkon a stabilitu tímu či organizácie.

 

Vzdelanie a skúsenosti

Silvia Gallová má viac ako 3 000 hodín koučovacích skúseností, 300+ hodín vzdelávania v oblasti koučovania a 450+ hodín vzdelávania v oblasti transakčnej analýzy.

Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov.

Je držiteľkou Diploma in Business Coaching, Diploma in Coaching Supervision a Diploma in Team Coaching. Má sedem rokov skúsenosti v manažmente, od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom prostredí. Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností, vytváranie koučingovej a L&D stratégie a na koučovanie v organizáciách.

Je aktívna v profesionálnych koučovacích organizáciách.  V rámci Slovenskej asociácie koučov (SAKO) je členkou Akreditačnej a certifikačnej komisie. V rámci Slovenskej pobočky International Coach Federation (ICF) je členkou Senior Advisory Group. V rokoch 2021-2024 bola Silvia členkou rady European Mentoring and Coaching Council Czechia and Slovakia (EMCC) zodpovednou za oblasť štandardov kvality a etiky.

Pracuje v slovenskom a anglickom jazyku, v rámci Slovenskej a Českej republiky, Spojeného kráľovstva a Európskej únie.

Viac o Silvii Gallovej sa môžete dozvedieť na jej stránke www.silviagallova.com.

 

Moja filozofia

Už v útlom detstve mi mama vštepila dve silné myšlienky: že ľudia robia to najlepšie, čo v danom okamihu dokážu, a že majú veľmi dobré dôvody, prečo konajú tak, ako konajú. Zrejme to boli tieto vety, ktoré podnietili môj záujem o psychodynamickú prácu a viedli ma k presvedčeniu, že pochopenie našich nevedomých vzorcov vnáša do našich rozhodnutí jasnosť, a zanechanie neužitočných vzorcov podporuje autonómiu v našom živote.

Môj prístup je hlboko zakorenený v teórii transakčnej analýzy s jej základnou filozofiou:

  • „Ja som OK – ty si OK”: Každú ľudskú bytosť vnímam ako bytosť, ktorá je „OK”, a z tohto pozitívneho hľadiska pristupujem k svojim klientom. Základom mojej práce je presvedčenie, že všetci sme vo svojej podstate schopní a hodnotní, a to vytvára základ pre posilňujúce koučovanie.
  • Uvoľnenie potenciálu: Pevne verím, že každý z mojich klientov má jedinečnú schopnosť myslieť a obrovskú zásobáreň vnútorného potenciálu. Mojou úlohou ako kouča je uľahčiť im spojenie s týmito kapacitami a nebrániť im v ceste k ich plnej realizácii.
  • Preformulovanie nášho scenára: Transakčná analýza pracuje s teóriou, že svoj život žijeme podľa nevedomých scenárov, ktoré sme si v minulosti vytvorili, a ktorý formuje naše vnímanie a rozhodnutia. Verím, že ako dospelí máme schopnosť tento scenár prepracovať a oslobodiť sa od neho tak, aby sme mohli viesť vedomejší, samostatnejší a plnohodnotnejší život. Táto zmena vnútorného nastavenia nám umožňuje naplno vstupovať do vzťahov a vychutnávať si slobodu robiť zmysluplné rozhodnutia.

Neviete, kde začať?