Rozvoj mentorov: Via Sapientis

ODBORNÁ PRÍPRAVA PODĽA KOMPETENCIÍ EMCC URČENÁ PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ ROZVÍJAŤ SVOJE KOMPETENCIE V OBLASTI MENTOROVANIA. VÝCVIK POSKYTUJEME VÝHRADNE INTERNE V ORGANIZÁCIÁCH.
 
Mentoring v organizáciách je efektívny spôsob rozvoja ľudí, ktorý obsahuje dve zložky – rozvoj mentorovaného a rozvoj mentora. Táto profesia integruje predchádzajúce profesionálne a osobné skúsenosti mentora s metódami učenia, rozvoja a podpory rastu, pričom mentorovi odovzdáva vedomosti a zručnosti.

Po absolvovaní tréningu, ktorý má dve úrovne, budú účastníci schopní vykonávať mentoring takým spôsobom, aby efektívne rozvíjali vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje svojich mentorovaných. Účastníci si tiež obohatia vedomosti z teórie, rozvinú komunikačné zručnosti a rozšíria metodiku potrebnú pre profesionálny rast v oblasti mentoringu.

Našimi východiskovými bodmi sú psychodynamické prístupy, transakčná analýza a transformačné vzdelávanie dospelých. Opierame sa tiež o kompetenčný rámec EMCC (Európska rada pre mentorovanie a koučovanie), Globálny etický kódex pre koučov, mentorov a supervízorov a Deklaráciu diversity a inklúzie.

Tréning je koncipovaný ako skupinové učenie v rámci modulov a zároveň kontinuálne individuálne učenie, precvičovanie a reflexia v čase medzi modulmi. Na podporu vzdelávania a rozvoja účastníci spolupracujú aj v malých „peer“ skupinách.

 

TRÉNING MÁ DVE ÚROVNE:

  • Úroveň 1 – Foundation: Základy mentoringu – 3 dni (2 + 1 deň skúška)

V prípade záujmu sa absolventi môžu prihlásiť priamo prostredníctvom našej organizácie na získanie medzinárodne platnej akreditácie EIA na úrovni „Foundation“ od EMCC Global. Podmienkou je mať aspoň 1 rok praxe, 5 klientov a 50 hodín mentoringu.

 

  • Úroveň 2 – Practitioner: Profesionálny mentor 7 dní (3x 2 dni + 1 deň skúška)

Úspešní absolventi získajú diplom „Professional Mentor“, ktorý potvrdzuje, že splnili podmienky na absolvovanie odbornej prípravy mentorov akreditovanej organizáciou EMCC Global. Súčasťou podmienok je doklad o minimálnej praxi, a to 50 hodín (20 hodín ako súčasť školenia plus ďalších 30 hodín skutočnej praxe). Počíta sa od 1. stupňa školenia a je možné počítať aj predchádzajúce skúsenosti.

 

V prípade záujmu môžu absolventi požiadať o medzinárodne platnú akreditáciu EIA priamo prostredníctvom našej organizácie na úrovni „Practitioner“ EMCC Global. Podmienkou je mať minimálne 3 roky praxe, 10 klientov a 100 hodín mentoringu.

Neviete, kde začať?