Riešenia pre organizácie

ZÁLEŽÍ NÁM NA KULTÚRE KOUČOVANIA V ORGANIZÁCIÁCH

Špecializujeme sa na oblasť interného koučovania a mentorovania a vytvárania kultúry koučovania v organizáciách. Ponúkame kompletný balík školení pre interných koučov/mentorov, workshopy na zlepšovanie zručností a implementačný balík na podporu koučovacej kultúry v organizácii. Učíme tiež koučovacie zručnosti pre manažérov a vedúcich tímov s cieľom podporiť implementáciu koučovacej kultúry na všetkých úrovniach organizácie.  Okrem toho ponúkame individuálny koučing pre zamestnancov a manažérov a rozvojové riešenia pre tímy.

Programy pre interných koučov a mentorov

Na základe našej dlhodorčnej práce v organizáciách na  závadzaní programov interného koučovania a mentorovania, sme vytvorili ucelené programové balíčky, ktoré pomáhajú implementovať tieto prístupy do firemnej organizácie, ako aj pomáhať vytvárať tzv. learning organization (učiacu sa organizáciu). 

V tomto kontexte má naša práca v organizáciách konzultačno-vzdelávací charakter. Typický proces vyzerá nasledovne:

 1. Zmapovanie a porozumenie potrebám organizácie,
 2. Návrh vzdelávacej aktivity z nášho portfólia, resp. vytvorenie programu na mieru
 3. Realizácia vzdelávania
 4. Priebežná realizácia konzultácií na implementovanie koučovania/mentorovania do firemnej kulúry
 5. Supervízia programu po ukončení vzdelávacieho procesu
 6. Supervízia účastníkov vzdelávacieho programu
 7. Podpora pri profesnej akreditácií absolventov vzdelávania

 

Medzi naše vlajkové produkty patria:

 

Interný kouč

 

Tento program je určený pre odborníkov, ktorí sa uchádzajú o rolu interného kouča vo svojej organizácii, bez ohľadu na ich skúsenosti s koučovaním.

Naši študenti pochádzajú z rôznych oblastí, ako sú odborníci v oblasti ľudských zdrojov a L&D, konzultanti, zdravotnícki pracovníci, manažéri, agilní kouči a SCRUM Masters.

Viac o programe

 

Rozvoj mentorov: Via Sapientis

 

Tento interný výcvik vznikol v spolupráci s Radkou Gilarovou a bol odpoveďou na zvyšujúci sa dopyt po odbornom a akreditovanom vzdelávaní interných mentorov.

Výcvik je v procese akreditácie EMCC a sa skladá z dvoch úrovní – Foundation a Practitioner a je určený tým, ktorí sa rozhodli svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať kolegom vo svojich organizáciách ako mentori, prípadne ako mentori  v rámci rôznych cross-firemných spoluprác, hubov či akcelerátorov.

Viac o programe tu

 

Okrem základných interných výcvikov pre koučov a mentorov pre nich ponúkame aj nadstavbové vzdelávanie na rôzne témy. Medzi najvyhľadávanejšie patria:

 • Tímové koučovanie
 • Práca s klientom/tímom v odpore
 • Pokročilé techniky pre koučov/mentorov
 • Skupinové mentoringy pre interných koučov
 • Skupinové supervízie pre interných koučov/mentorov

Ak vás náš prístup k internému koučovaniu a mentorovaniu zaujal, kontaktujte nás. Sme pripravení poskytnúť vám riešenia šité na mieru.

 

Koučovanie ako firemná kultúra

Špecializujeme sa na oblasť interného koučovania a vytvárania koučovacej kultúry v organizáciách.

 Podľa globálnych prognóz toho, ako sa bude vyvíjať koučovanie v organizáciách môžeme povedať, že organizácie budú viac preferovať interné koučovanie, a teda investíciu do interných zdrojov. Je to pochopiteľné, pretože investíciou do interných koučovacích zručností firmy nepriamo podporujú aj zvyšovanie komunikačných zručností v organizácií samotnej, keďže koučovacie zručnosti sú prenostieľné do množstva iných kontextov v pracovnom aj súkromnom živote. 

Interné koučovanie však môže naraziť na isté mantinely. Pomáhame organizáciám pochopiť hranice interného koučovania. Okrem toho im pomáhame vypracovávať postupy na nákup externých koučovacích služieb, ako aj postupy na distribúciu a komunikáciu týchto služieb v oranizácií. Konzultujeme taktiež celý programový manažment pre zavádzanie koučovacej kultúry.

K našej tradičnej podpore zavádzania koučovacej firemnej kultúry patrí kompletný balík školení pre interných koučov, workshopy na zvyšovanie kvalifikácie pre interných koučov a implementačný konzultačný balík na podporu koučovacej kultúry v organizácii. Učíme tiež koučovacie zručnosti pre manažérov a vedúcich tímov s cieľom podporiť implementáciu koučovacej kultúry na všetkých úrovniach organizácie.

Poskytujeme tiež supervíziu pre interných koučov. Ide o reflexívny proces, ktorého cieľom je poskytnúť koučom podporu, poradenstvo a spätnú väzbu, ktoré potrebujú na zlepšenie svojich zručností a zvýšenie svojej efektívnosti ako interných koučov. 

 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našom portfóliu programov koučovania/mentoringu, kontaktujte nás.

 

Facilitácia strategických workshopov

Ak niečo prepája našu vášeň k práci so skupinami, vizuálnemu prístupu a koučovaniu, tak je to práve facilitácia strategických workshopov. Kombináciou prístupov z design thinkingu, agility, kreatívnych techník a koučovania tímov a vznikol  náš unikátny prístup k tvorbe stratégií. Tu sú niektoré z príkladov oblastí, kde sme ich pomáhali vytvárať:

Obchodno-produktová stratégia

Niekedy je výzva prepojiť viaceré funckie organizácie do jednej spoločnej stratégie, aby pomyselne ťahali všetci za jeden koniec. Zladiť marketing, obchod, produktové a právne oddelenie môže znieť na prvý pohľad ako výzva, nie však, ak sa použije správny pomer techník reflektívnych a strategických. 

Stratégia finančného oddelenia organizácie

Finančné oddelenia bývajú tak trochu samostatnou oddelenou entitou v rámci organizácií a napriek tomu, že sú jej neoddeliteľnou a kľúčovou súčasťou, čelia výzvam, ktoré sú typické iba pre „finance“. Keďže sme dlhodobo pôsobili ako facilitátori a kouči práve v oddeleniach „finance“, máme so stratégiami pre finančné oddelenia bohaté skúsenosti. 

Stratégia vzdelávania

Pre vzdelávanie žijeme a dýchame, máme „svoje odrobené“ v L&D tímoch a tak vytvárať stratégie pre tento segment organizácií je pre nás viac ako osobným potešením. V prípade záujmu klientom radi poskytneme aj naše konzultácie, ako prípravu na ich kreatívny proces.

Komunikačná kampaň

Keďže v našom tíme sa stretli odborníci na facilitáciu aj marketingové stratégie, je toto naše zamerianie prirodzených vyústením rôznorodých talentov v našom tíme. Pomáhame pri budovaní značky či osobného brandu, kreovaní produktov, vytváraní komunikačných stratégií a kampaní.  

Zjednocovanie stratégií jednotlivých regiónov s nadregionálnym smerovaním

Okrem facilitácie tímov sa zaoberáme aj facilitáciou veľkých skupín (50 a viac účastníkov), napríklad pri zjednocovaní regionálnych požiadaviek s globálnou stratégiou. 

 

Rozvoj a koučovanie tímov

Cieľom našich služieb v oblasti rozvoja tímov je pomôcť tímom fungovať súdržnejšie a efektívnejšie. Veríme, že dobre fungujúci tím dokáže oveľa viac ako skupina jednotlivcov pracujúcich samostatne. Náš prístup k rozvoju tímov pomáha tímom budovať dôveru a komunikáciu, zlepšovať spoluprácu a rozhodovanie a zvyšovať celkovú výkonnosť.

 

Naše aktivity zamerané na rozvoj tímu sú prispôsobené jedinečným potrebám každého tímu. Začíname posúdením tímovej dynamiky a rozvojových potrieb tímu, ako aj identifikáciou prípadných slabých miest alebo problémov. Na základe tejto analytickej časti vypracujeme program na mieru, ktorý sa zameriava na posilnenie týchto oblastí. Zvyčajne v kombinujeme aktivity na rozvoj tímu a neskorších fázach pridávame tímové koučovanie. 

Naše programy rozvoja tímov využívajú kombináciu interaktívnych workshopov, aktivít zameraných na budovanie tímov a koučovacích stretnutí, ktoré pomáhajú tímom rásť a rozvíjať sa.

Klasická „dvojka“ našich rozvojových aktivít pre tímy je Silvia a Karol. Karol je odborník na skupinové a špeciálne outdoorové aktivity a spoločne dokážu držať bezpečný reflektívny priestor na integráciu zážitku a vysporiadanie sa s prípadnými konfliktami, či už v rámci tímu, alebo vnútornými v jednotlivcoch. 

 

 

 

Individuálne koučovanie

Koučing je cenným nástrojom pre každého, kto chce uskutočniť pozitívne zmeny vo svojom osobnom alebo profesionálnom živote. 

Pri koučovaní uplatňujeme psychodynamický prístup, čo znamená, že okrem pre koučovanie typického zamerania sa na cieľ, pozívame klientov aj skúmania nevedomých vzorcov, ktoré ovplyvňujú ich správanie.

Koučujeme vedúcich pracovníkov, manažérov, ako aj bežných zamestnancov, aby sme im pomohli uspieť v situáciách z ich každodenného života. Témou býva okrem iného prechod na novú vyššiu pozíciu, zvládanie náročných rozhovorov, porozumenie sebe alebo iným, zvládanie stresu, zvládanie vlastných emócií, sprevádzanie procesom zmeny, psychologické bezpečie v tíme či angažovanosť členov tímu.

Pokiaľ máte záujem o koučovanie pre vašich zamestancov, neváhajte sa s nami spojiť. Spoločne vypracujeme ponuku na mieru, ktorá okrem koučovacích balíčkov môže zahŕňať aj iné rozvojové intervencie, podľa potrieb vašich zamestnancov. 

Neviete, kde začať?