Programy

 

POSKYTUJEME ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Špecializujeme sa na akreditované koučovacie kurzy a výcviky v oblasti mentorovania a supervízie. Venujeme sa rôznym skupinám ľudí, od interných zamestnancov, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu, až po profesionálnych koučov, ktorí chcú získať vyššiu úroveň akreditácie. Poskytujeme akreditovaný kurz koučingu a tiež výcviky špecializované na tímové koučovanie a tiež na potreby SCRUM masterov v agilných organizáciách.

 

Diploma in Business Coaching

AKREDITOVANÝ KURZ KOUČINGU JE KOUČOVACÍ VÝCVIK VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ HĽADAJÚ KVALITNÉ VZDELANIE V OBLASTI PROFESIONÁLNEHO KOUČOVANIA

Diploma in Business Coaching je akreditovaný kurz koučingu pre profesionálnych koučov certifikovaný od ICF na úrovni Level 2 a je navrhnutý tak, aby vám poskytol potrebné zručnosti a vedomosti na to stať sa efektívnym koučom využívajúcim psychodynamický prístup.

Diploma in Business Coaching je 175-hodinový výcvik v psychodynamickom koučovaní založený na psychologickom smere nazývanom transakčná analýza, ďalej na modeloch systémového myslenia, reflektívnej praxe a kreativity. Tieto tvoria unikátnu kombináciu nášho holistického a integrovaného prístupu ku koučovaniu.

 

Rozvoj mentorov: Via Sapientis

ODBORNÁ PRÍPRAVA PODĽA KOMPETENCIÍ EMCC URČENÁ PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ ROZVÍJAŤ SVOJE KOMPETENCIE V OBLASTI MENTOROVANIA

Po absolvovaní tréningu, ktorý má dve úrovne, budú účastníci schopní vykonávať mentoring takým spôsobom, aby efektívne rozvíjali vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje svojich mentorovaných.

Účastníci si tiež obohatia vedomosti z teórie, rozvinú komunikačné zručnosti a rozšíria metodiku potrebnú pre profesionálny rast v oblasti mentoringu. Výcvik poskytujeme výhradne interne v organizáciách.

 

Výcvik Interný kouč

URČENÝ PRE PROFESIONÁLOV, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ KOUČOVANIE AKO SÚČASŤ SVOJEJ PRÁCE V ORGANIZÁCIÁCH
Tento 60-hodinový program je určený pre všetkých, ktorí využívajú koučovanie ako súčasť svojej role, prípadne sa uchádzajú o rolu interného kouča vo svojej organizácii. Je poskytovaný interne v organizáciách pre skupiny zamestnancov.

Účastníci tohto programu pochádzajú z rôznych profesných oblastí, ako sú odborníci v oblasti ľudských zdrojov a L&D, konzultanti, zdravotnícki pracovníci, manažéri, agilní kouči a SCRUM Masteri.