Diploma in Business Coaching

AKREDITOVANÝ LEVEL 2 ICF VÝCVIK SO ZAMERANÍM NA TRANSAKČNÚ ANALÝZU A SYSTÉMOVÉ MYSLENIE

 

Výcvik v psychodynamickom koučovaní

Cieľom tohto programu je poskytnúť vám potrebné zručnosti a vedomosti na to, aby ste sa stali efektívnym koučom využívajúcim psychodynamický prístup. V praxi to znamená, že okrem klasického zamerania sa na klientov cieľ, mu psychodinamický kouč pomáha aj  odhaľovať a prerámcovávať nevedomé vzorce a presvedčenia, ktoré klientovi môžu brániť v jeho rozvoji. Náš výcvik je založený na teóriách transakčnej analýzy, systémového myslenia, reflektívnej praxe a kreativity, ktoré vytvárajú náš holistický a integrovaný prístupu ku koučovaniu.

Program vedú skúsení kouči a lektori, ktorí majú bohaté vedomosti a skúsenosti v oblasti koučovania. Na výcviku sa naučíte základy teórie, techník a praxe koučovania. Rozviniete porozumenie základným modelom transakčnej analýzy a psychodynamickej oblasti a tomu, ako sa tieto koncepty dajú aplikovať v kontexte koučovania.

Náš výcvik je vysoko interaktívny a participatívny a kladieme dôraz na zážitkové učenie. Viac ako na vysvetľovanie teórií sa zameriavame na ich aplikáciu v praxi koučovania. Náš výcvik nestojí na koučovacích technikách. Učíme porozumieť psychologickým procesom v koučovi a v jeho klientovi, aby na základe tohto porozumenia vedel kouč sám vytvárať také intervencie a používať také techniky, ktoré sú v danom momente pre daného klienta najužitočnejšie.

Podporujeme vás vo vytvorení vlastnej koučovacej identity. Srdce nášho výcviku je v tom, že od prvého momentu vás pozývame reflektovať na to, kým ako kouč ste, kým sa stávate, čo ovplyvňuje vašu prácu. Okrem získania odborných zručností z oblasti koučovania a transakčnej analýzy, si odnesiete aj vlastný koučovací rámec, ktorý predstavuje vašu unikátnu identitu vo svete koučovania.

Program Diploma in Business Coaching pôvodne vyvinula D-Prof. Sandra Wilson, MCC, TSTA-O vo Veľkej Británii. Via Institute prevzala vlastníctvo programu v roku 2022 a vďačne pokračuje v realizácii programu v štandardoch a kvalite, ktoré sú s programom spojené od jeho začiatku.
Po viacerých rokoch vedenia výcviku na medzinárodnom a UK trhu sa Silvia rozhodla priniesť Diploma in Business Coaching späť na Slovensko a tým podporiť rozvoj psychodynamického koučovania v našom prostredí.

 

 

ČO MÔŽETE OD ŠKOLENIA OČAKÁVAŤ:

  • 175 hodín špecifického koučovacieho vzdelávania
  • 9 x 2-dňový modul
  • 10 mentorských stretnutí zahrnutých v programe
  • Študijné materiály vrátane edukatívnych videí na samoštúdium
  • Individuálny prístup a podpora pre každého študenta
  • Supervízie po ukončení programu
  • Možnosť absolvovať záverečnú skúšku na ACC/PCC úrovni
 

TERMÍNY 2024/25

Modul 1 –– 9., 10. mája 2024
Modul 2 –– 6., 7. júna 2024
Modul 3 –– 3., 4. júla 2024
Modul 4 –– 19., 20. septembra 2024
Modul 5 –– 24., 25. októbra 2024
Modul 6 –– 21., 22. novembra 2024
Modul 7 –– 18., 19. decembra 2024
Modul 8 –– 16., 17. januára 2025
Modul 9 –– 13., 14. februára 2025

Termín skupinového mentoringového workshopu (3 hodiny) –– 4. septembra 2024

 

1. Cena výcviku

 

Cena Early Bird – registrácia do 31. marca 2024: 4 700,- EUR
Cena výcviku od 1. apríla 2024: 4 850,- EUR

Platbu je možné realizovať naraz, alebo až v 3 splátkach, na základe individuálnej dohody. Kontaktujte nás ohľadom bližších informácií. 

 

2. Registrácia

 

Ak vás náš vycvik zaujal a zvažujete svoju účasť, budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť prostredníctvom e-mailu na silvia.gallova@viainstitute.eu

 

Po zaregistrovaní záujmu Vám pošleme brožúrku programu s bližšími informáciami. Následne, ak to bude pre Vás stále aktuálne, si dohodnete krátky rozhovor s riaditeľkou programu Silviou Gallovou. Cieľom tohto rozhovoru je vzájomne sa spoznať a prediskutovať vašu motiváciu prihlásiť sa do programu. Ďalšie kroky zahŕňajú vyplnenie prihlášky do výcviku, podpísanie zmluvy a vykonanie platby podľa dohody. Následne obdržíte „uvítací balíček“ v podobe bližších informácií o výcviku. Pred začiatkom tréningu nás samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať.

 

Lektorky programu

 
Silvia Gallová, MCC
Michaela Svrčková
Michaela Svrčková, PCC
 

Pre viac informácií o programe nás prosím kontaktujte.

Neviete, kde začať?