Interný školiaci program pre trénerov

PRE ODBORNÍKOV, KTORÍ SA UCHÁDZAJÚ O ROLU INTERNÉHO KOUČA VO SVOJEJ ORGANIZÁCII

 

Zvýšte efektívnosť infraštruktúry rozvoja zamestnancov vo vašej organizácii

Tento program je určený pre odborníkov, ktorí sa uchádzajú o rolu interného kouča vo svojej organizácii, bez ohľadu na ich skúsenosti s koučovaním. Naši študenti pochádzajú z rôznych oblastí, ako sú odborníci v oblasti ľudských zdrojov a L&D, konzultanti, zdravotnícki pracovníci, manažéri, agilní kouči a SCRUM Masters.

Celkovým cieľom programu je, aby si študenti osvojili základné kompetencie potrebné na to, aby sa stali efektívnymi internými koučmi:

 • Pochopenie a praktická aplikácia 8 koučovacích kompetencií podľa Medzinárodnej federácie koučov (ICF) v kontexte praktickej aplikácie v internom firemnom prostredí

 • Pochopenie psychologických procesov prejavujúcich sa v koučovacom vzťahu, psychológie motivácie a nevedomej dynamiky v medziľudskej komunikácii

 • Pochopenie procesu koučovania v internom prostredí

 • Príprava účastníkov na výkon funkcie interného kouča

 • Osvojenie si vedomostí a zručností z dvoch dôležitých smerov v koučovaní: riešenia zamerané na riešenie a psychodynamické riešenia v koučovaní (práca s nevedomými vzorcami správania alebo komunikácie v procese koučovania)

Dôležitou súčasťou programu je podpora organizácie pri vytváraní kultúry interného koučovania. Vychádzame z našich rozsiahlych skúseností v tejto oblasti a podporujeme klientov pri identifikácii komunikačných stratégií na predstavenie programu zamestnancom, ako aj pri vytváraní strategických spojenectiev s už existujúcimi rozvojovými iniciatívami s cieľom zvýšiť účinnosť infraštruktúry rozvoja zamestnancov v organizácii.

 

ČO MÔŽETE OD ŠKOLENIA OČAKÁVAŤ:

 • Školenie poskytuje 60 hodín trénerského vzdelávania

 • 6 jednodňových modulov

 • Samoštúdium s prístupom do knižnice Via (spolu 12 hodín vzdelávania)

 • 10 mentorských stretnutí na podporu individuálneho vzdelávania

 • 35 hodín praxe, z toho 14 hodín v rámci dní školenia a 21 hodín individuálnej praxe mimo dní školenia

 • Školenie je ukončené záverečnou skúškou, počas ktorej sa overia teoretické a praktické kompetencie účastníkov

 

Tútori programu

 
Silvia Gallová, MCC
Michaela Svrčková
 

Ak chcete získať viac informácií o programe, stiahnite si brožúru o programe alebo nás kontaktujte.

Neviete, kde začať?