Diplom v oblasti podnikového koučovania

IDEÁLNY ZÁKLAD PRE ÚSPEŠNÚ KARIÉRU PROFESIONÁLNEHO KOUČA

 

Staňte sa efektívnym koučom

Tento program je navrhnutý tak, aby vám poskytol potrebné zručnosti a vedomosti na to, aby ste sa stali efektívnym koučom. Naše školenie je založené na základných teóriách transakčnej analýzy, systémového myslenia, reflexívnej praxe, kreativity a psychodynamickej oblasti, ktoré sú podľa nás nevyhnutné pri vytváraní holistického a integrovaného prístupu ku koučovaniu.

Program vedú skúsení kouči a školitelia, ktorí majú bohaté vedomosti a skúsenosti v oblasti koučovania. Počas kurzu sa naučíte základy teórie, techník a praxe koučovania. Rozviniete porozumenie základným modelom transakčnej analýzy a psychodynamickej oblasti a tomu, ako sa tieto koncepty dajú aplikovať v kontexte koučovania.

Naše školenie je vysoko interaktívne a participatívne a kladieme dôraz na zážitkové učenie. Budete si precvičovať techniky koučovania a získavať spätnú väzbu od svojich školiteľov a kolegov na školení. Prostredníctvom tohto procesu budete rozvíjať svoj koučovací štýl a budovať si sebadôveru a kompetencie potrebné na to, aby ste sa mohli profesionálne zapájať do koučovacích rozhovorov.

Po absolvovaní Diploma in Business Coaching budete vybavení znalosťami a zručnosťami potrebnými na zapájanie sa do koučovacích vzťahov s jednotlivcami. Okrem toho budete hlboko rozumieť teóriám, zásadám a postupom, ktoré sú základom efektívneho koučovania, čo môžete využiť na neustály dlhodobý rozvoj svojej koučovacej praxe. Budete tiež schopní formulovať svoj jedinečný koučovací rámec a rozvíjať svoju vlastnú koučovaciu identitu.

 

ČO MÔŽETE OD ŠKOLENIA OČAKÁVAŤ:

  • 175 hodín špecifického vzdelávania pre trénerov
  • 9 x 2-dňový modul, poskytovaný každý mesiac
  • 10 mentorských stretnutí zahrnutých v programe
  • Študijné materiály vrátane videotéky na samoštúdium
  • Individuálny prístup a podpora pre každého študenta
  • Supervízny deň po ukončení programu
 

Tútori programu

 
Silvia Gallová, MCC
Michaela Svrčková
 

Viac informácií o programe nájdete v brožúre programu, ktorú si môžete stiahnuť, alebo nás kontaktujte.

Neviete, kde začať?